Welkom!

De informatie op deze website is het resultaat van enkele jaren onderzoek naar de geschiedenis van de familie Snoeren. In 1988 werd hiermee een begin gemaakt. En het onderzoek is ook nog lang niet afgerond. Gedurende de vele jaren is wel een goed beeld ontstaan van de familie. Eén van de conclusies die inmiddels getrokken mag worden, is dat alle (!) personen ter wereld met de naam Snoeren tot dezelfde familie behoren.

In de vorm van een biografisch woordenboek – of wiki – wordt van alle personen met de naam Snoeren informatie gegeven. Vanwege privacybescherming zijn in dit biografisch woordenboek alleen de personen opgenomen die geboren zijn vóór 1940, en personen van na 1940 die niet meer in leven zijn.

Niet alle informatie kan onmiddellijk online gezet worden. Dit gaat stap voor stap. Ook in een later stadium wordt informatie over de hier opgenomen personen verder aangevuld en uitgebreid.
Reacties en aanvullingen op de informatie die op deze website is gepubliceerd, worden zeer gewaardeerd.

Reacties zijn niet meer mogelijk.